Terminy koncertów i występów w TV


"); mysql_select_db ("arcrack_terminy") or die ("Nie mozna wybrać bazy danych"); /* Wysyłanie zapytania SQL */ $data = date ("d-m-Y"); $godzina = date ("H-i"); $query = "SELECT Imie, DATE_FORMAT(data,'%d.%m.%Y') as Data, DATE_FORMAT(godzina,'%H:%i') as Godzina,Kanal,Nazwa FROM terminy WHERE Data >= CURDATE() ORDER BY `terminy` . `Data` ASC,`terminy`.`Godzina` ASC"; $result = mysql_query ($query) or die ("Zapytanie zakończone niepowodzeniem"); /* Wyświetlenie wyników w HTML */ print "\n"; while ($line = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) { print "\t\n"; foreach ($line as $col_value) { print "\t\t\n"; } print "\t\n"; } print "
$col_value
\n"; /* Zwalnianie pamięci */ mysql_free_result($result); /* Rozłączanie */ mysql_close($link); ?>


"); mysql_select_db ("arcrack_terminy") or die ("Nie mozna wybrać bazy danych"); /* Wysyłanie zapytania SQL */ $query = "SELECT kto, DATE_FORMAT(kiedy,'%d.%m.%Y') as kiedy,gdzie FROM live WHERE kiedy >= CURDATE() ORDER BY `live` . `kiedy` ASC"; $result = mysql_query ($query) or die ("Zapytanie zakończone niepowodzeniem"); /* Wyświetlenie wyników w HTML */ print "\n"; while ($line = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) { print "\t\n"; foreach ($line as $col_value) { print "\t\t\n"; } print "\t\n"; } print "
$col_value
\n"; /* Zwalnianie pamięci */ mysql_free_result($result); /* Rozłączanie */ mysql_close($link); ?>